Stichting WalkForDogs2017

 Beleidsplan Stichting Walk for dogs 2017  (2021-2022)

Walk for dogs 2017 is ontstaan in januari 2017 met het idee van Yentle Dubbeldam. Zij bedacht de unieke actie om te lopen van Utrecht naar Boekarest, Roemenië. Dit idee heeft Monique Dubbeldam serieus genomen en is op 26 augustus 2017 met de eerder geadopteerde honden Indy en Faye lopend vertrokken vanuit Utrecht om 7 weken en 2017 kilometer later aan te komen in Boekarest. Deze reis heeft veel losgemaakt in Nederland maar nog veel meer in Roemenië.

Tijdens deze reis is nog meer het besef gekomen dat er maar 1 oplossing is voor het zwerfhonden probleem en dat is stelselmatig steriliseren.

 De opzet van het sterilisatieproject.

De stichting WFD2017 is werkzaam in het gebied Tulcea, een kleine stad in het Noord Oosten van Roemenië. WFD2017 heeft een goede samenwerking  opgebouwd met de Burgemeester en gemeente, wat het opzetten van sterilisatierondes enorm veel makkelijker maakt. Voor de gemeente is onze samenwerking een besparing en het voorkomt een groot hondenleed. Immers voor een hondenvanger moeten ze 75,00 euro per gevangen hond betalen. Veel van deze honden worden vaak een paar kilometer verderop weer vrijgelaten of worden, na een kort verblijf in de gemeentelijke shelter, gedood. Kortom vangen en doden is duur, arbeidsintensief, dieronvriendelijk en bovenal lost het totaal niets op. De Burgemeester en een deel van de plaatselijke bevolking zien dit gelukkig in. Tulcea is een arm gebied in Roemenië en het merendeel van de bevolking is straatarm en hebben gewoon geen geld om hun dieren te laten steriliseren. We maken gebruik van hun gebiedskennis en ze bieden graag op andere manieren hun hulp aan door bijvoorbeeld door lunches te maken voor de aanwezige dierenartsen en vrijwilligers tijdens de sterilisatierondes. Hiermee betrekken we de lokale bevolking bij het project en maken we ze bewust van de noodzaak hiervan. Onze vrijwilligers bezoeken voorafgaand aan de weekenden scholen en geven de kinderen en jeugd voorlichting, in eerst instantie om ze bewust te maken van het nut van steriliseren en vervolgens gaat de voorlichting verder over dierwelzijn in de ruimste zin van het woord. Deze activiteiten gaan we ook komend jaar met veel passie uitvoeren.

Inmiddels hebben wij 1346 honden kunnen laten helpen en dit aantal groeit iedere week. In het komend jaar gaan we naast de wekelijkse sterilisaties, 2 grote sterilisatiecampagnes houden in samenwerking met de gemeentelijke autoriteiten. Per ronde worden in een weekend zo’n 100 -120 honden gesteriliseerd.

Met de gemeentelijke shelter (annex dodingsstation) hebben we een goede samenwerking opgebouwd, Hierdoor zijn we in staat om de daar verblijvende honden bij een groot publiek in Roemenie ter adoptie bekend te stellen en ze te behoeden voor een gruwelijk einde.

.

Het doel dat WFD2017 wil bereiken is dat over een aantal jaren een straathond in het gebied van Tulcea geen algemeen beeld meer is, maar een uitzondering en dat ons gedachtengoed als een olievlek zich verspreidt over heel Roemenië en de omringende landen.

 

Het bestuur van WFD2017

Het dagelijkse bestuur van stichting Walk for dogs 2017 bestaat uit:

Voorzitter, Michael Dubbeldam, voorzitter@walkfordogs2017.nl
Secretaris , Georgian Petre , secretaris@walkfordogs2017.nl
Penningmeester,   , penningmeester@walkfordogs2017.nl
Bestuurslid / Project leider, Georgiana Costache   , georgiana@walkfordogs2017.nl


Het bestuur en de vrijwilligers worden op geen enkele wijze betaald voor hun tijd en inzet. Alle gemaakte onkosten, reiskosten etc. worden uit eigen zak betaald.

Hoe kan je WFD2017 helpen?

Heel simpel. Door het financieel ondersteunen kunnen wij meer en meer honden steriliseren. Geld is en blijft hard nodig en is de basis van alles. Daarnaast nodigen wij iedereen uit om mee te gaan naar Roemenië om mee te helpen tijdens sterilisatierondes. Ook met medische donaties zijn wij erg blij. Wat we niet uitgeven aan materialen kunnen we besteden aan de volgende hond(en). Uiteraard zijn ook andere ideeen welkom. Voor donaties kan gebruik worden gemaakt van onze donatieknop of via overschrijving naar: 

Rekeningnummer: NL55ABNA0818869399 / BIC:ABNANL2A

t.a.v Stichting Walk for Dogs 2017

Veel mooie bedrijven hebben WFD2017 in het afgelopen jaar al ondersteund en blijven dit ook doen. Doordat WFD2017 helder, eerlijk en vooral heel transparant is zijn wij een betrouwbare naam om een merknaam of product aan te koppelen. Hiervoor zijn enkele zakelijk sponsor pakketten aanwezig en aan te vragen via de voorzitter, of per mail, voorzitter@walkfordogs2017.nl

Wat doet WFD2017 met de honden die al geboren zijn?

Het is natuurlijk hartverscheurend als je telkens honderden honden op straat of in een asiel leert kennen en ze telkens weer achter te moeten laten. WFD2017 zal incidenteel bemiddelen om honden een veilige plek in Nederland te geven. Hiervoor is tevens een samenwerking met het Public Shelter in Tulcea. Echter ook hierbij is het in eerste instantie het hoofddoel ondersteunen van adoptiecampagnes in Roemenië zelf en het voorlichten van mensen ter plaatse om het imago van de straathond te veranderen.
WFD2017 heeft eigen mogelijkheid voor het opvangen van honden op de Casa. Daar worden ze medisch behandelt, 
gesocialiseerd, en klaar gemaakt voor adoptie naar Nederland ,België of Duitsland

dit alles geheel volgens de Nederlandse en de Roemeense WETGEVING

Anbi Status

ANBI – Algemeen nut beogende instelling.

Onze Stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Stichting. Giften aan de Stichting Walk for Dogs 2017 zijn hierdoor voor u aftrekbaar van het belastbaar inkomen.

Het fiscaal nummer van Stichting Walk for Dogs 2017 is: 8586.88.360

Jaarrekening / Beleidsplan / Statuten

Gegevens Stichting Walk for Dogs 2017

Stichting Walk for Dogs 2017
van Limburg Stirumstraat 54
4102 HB, Culemborg
Kamer van Koophandel nummer: 71366458
Fiscaal Nummer: 8586.88.360
UBN Nummer 7601543
Bank rekening nummer:NL55ABNA0818869399

Vanuit het Buitenland: IBAN:NL55ABNA0818869399 / BIC:ABNANL2A

DONEREN

In Roemenië wordt 1 hond voor maar 40 euro gesteriliseerd. Hiermee voorkomen we dat er honderden pups geboren worden.

Het zou geweldig zijn als jullie ons zouden willen ondersteunen met een donatie.

Elke euro telt en kan het leven van een hond redden en vele pups voorkomen. Zonder uw hulp beginnen wij niks.

ideal

ValutaBedrag